Cơ sở trồng trọt

Cơ sở trồng trọt

Cơ sở trồng trọt

Geneham sở hữu cơ sở trồng trọt trên 2.000 mẫu Anh, cơ sở trồng Hương thảo của chúng tôi ở Hanshou, Trường Đức và tỉnh Hồ Bắc, và cơ sở trồng dâu tằm ở Xiangxi, tỉnh Hồ Nam.

Cơ sở trồng cây hương thảo

about (3)

about (3)

Cơ sở trồng dâu nuôi tằm

about

about (3)


Phản hồi

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi